Skip Navigation

Senior Mechanical Engineer – Sweden

  • Sundsvall, Västernorrland County, SE
  • January 20, 2023
Apply Now

Vår kund är världsledande inom specialkemikalier med 3 produktionsanläggningar i Stockvik (Sundsvalls kommun).

De söker rekrytera en Senior Mechanical Engineer för att arbeta på plats i Stockvik och för att ansvara för maskinkonstruktionen av en mängd brownfield-expansionsprojekt vid produktionsanläggningarna

Syfte:Du kommer att tillhandahålla maskintekniska tjänster, teknisk support och handledning inom maskinteknikteamet. Arbets Beskrivning:Du kommer att ingå i vår mekaniska avdelning och arbeta inom alla projektfaser från förstudier till utförande, driftsättning och uppstart. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. Och eftersom många av projekten utförs på våra kunders platser lokalt, finns det ständig återkoppling mellan design, utförande och drift. Du kommer bland annat att:* Var en del av ett multidisciplinärt team där du kommer att ansvara för att fastställa tekniska krav och val av utrustningstyp.* Leverera mekaniska ingenjörstjänster som uppfyller Worleys och våra kunders specifikationer samt tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav, i tid och inom budget.* Utveckla tekniska rekvisitioner, utvärdera leverantörsofferter och granska ritningar och annan teknisk dokumentation.* Delta i förhandlingar med leverantörer.* Ge input till kostnadsuppskattningar och delta i schemaläggning för tilldelade projekt.* Delta i övervakning av mekaniska byggarbeten under utförandefasen.* Samordna med resurser från andra kontor, både inom och utanför Europa.* Vid behov, bistå och stödja personal inom maskinteknikteamet.* Kommunicera effektivt med maskinteknikteamet och projektets intressenter, inklusive kunden såväl som leverantörer.* Identifiera problem och problem, utveckla lämpliga lösningar och be om hjälp vid behov.

För att lyckas i denna roll ser vi att du har:* M.Sc. eller B.Sc. inom Mekanik/Process/Energiteknik eller liknande.* Betydande teknisk och praktisk erfarenhet av maskinteknik inom samma eller liknande bransch (5-10 år).* Kompetens i relevant programvara såsom MS-Office. AutoCAD och 3D-modelleringsprogram är en fördel.* Flytande engelska, både i tal och skrift.* Flytande i svenska språket är meriterande Apply Now

Partner with Energy Resourcing

If you are looking for a job, visit our job board

This field is for validation purposes and should be left unchanged.