Skip Navigation

Ambtelijk Secretaris – ondernemingsraad (24 uur)

 • The Hague, ZH, NL
 • February 9, 2023
Apply Now

Op dit moment zoeken wij een Ambtelijk secretaris ondernemingsraad (24 uur per week) in Den Haag. Onze klant telt een ondernemingsraad van 15 leden.

De organisatie is een leider op het gebied van energie, chemie en werkt aan een duurzamere wereld.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit

 • Signaleren en agenderen van medezeggenschap gerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten deorganisatie en deze vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap binnen de eigen organisatie.
 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
 • Bewaken van het proces rondom advies- en instemmingsaanvragen
 • Ondersteuning en advisering bij inhoudelijke meningsvorming bij behandeling van advies- en
 • instemmingsaanvragen, en bij de van onder meer conceptadviezen, instemmingen, etc.
 • Organisatorische en secretariële werkzaamheden en beheren van het archief.
 • Verzamelen en verstrekken van relevante documentatie en informatie.
 • Behandeling instemmingsverzoeken en adviesaanvragen faciliteren;
 • Juridische positie OR onderzoeken, bovenwettelijke instemmingsrechten (m.b.t. onder anderesecundaire arbeidsvoorwaarden) waarborgen;
 • Contact onderhouden met externe adviseurs: zoals advocaten, cursus providers etc.;
 • Contact onderhouden met afdeling Human Resources en interne commissies metbestuurdersvertegenwoordiging (zoals voorzieningsfonds en Geschillencommissie);
 • Contact onderhouden met OR-platform met collega-concurrenten (CAO en VGWM) envertegenwoordigers in de Europese OR (EWC) van Worley;
 • Verslaglegging van DB, OR-/OV- en (evt.) commissievergaderingen;
 • Opstellen van actielijsten en voortgang controleren;
 • Organisatie en uitvoering geven aan het contact met de achterban (nieuwsbrieven, jaarverslagen etc.).
 • Formele en informele correspondentie afhandelen;
 • Archief beheren;
 • Voorbereiden van OR-trainingen (tweemaal per jaar tweedaagse voor hele OR);
 • Voorbereiden/organiseren van OR-verkiezingen;
 • Opstellen en bewaken van begroting;
 • Zorgdragen voor financiële afhandeling externe partijen;sparringpartner voor het dagelijks bestuur

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een vakopleiding ambtelijk secretaris of bereid isdeze te gaan halen
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen, bij voorkeur insoortgelijke organisaties (internationaal)
 • Ruime kennis van de WOR
 • Analytisch vermogen
 • Accuraat en stressbestendig
 • Flexibel, ondernemend en creatief
 • Uitstekende mondelinge en een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowelNederlandse als Engelse taal
 • Goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Kennis van de meest voorkomende computerprogramma's, zoals Ms Office, MS Teams
 • Kennis er ervaring op het gebied van archiveren
 • Op korte termijn beschikbaar

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ires-Anika Murphy via

ires- of via LinkedIN: Ires-Anika Murphy.

Apply Now

Partner with Energy Resourcing

If you are looking for a job, visit our job board

This field is for validation purposes and should be left unchanged.